Product classification

Mouse ALP-B ELISA Kit

货号
ZC-38212
检测范围
0.5 ng/mL – 16 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse BMP-7 ELISA Kit

货号
ZC-38204
检测范围
2.5 pg/mL – 80 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse BMP-6 ELISA Kit

货号
ZC-38203
检测范围
0.75 ng/mL – 24 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse BMP-4 ELISA Kit

货号
ZC-38202
检测范围
75 pg/mL – 2400 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse BMP-2 ELISA Kit

货号
ZC-38201
检测范围
0.5 ng/mL – 16 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse GST ELISA Kit

货号
ZC-38198
检测范围
1.25 U/L – 40 U/L
灵敏度
0.1 U/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse GSTM1 ELISA Kit

货号
ZC-38195
检测范围
1.25 U/mL – 40 U/mL
灵敏度
0.1 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse GSTA1 ELISA Kit

货号
ZC-38194
检测范围
3.75 U/mL – 120 U/mL
灵敏度
0.1 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Gln ELISA Kit

货号
ZC-38190
检测范围
50 μmol/L – 1600 μmol/L
灵敏度
10 μmol/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse GLDH ELISA Kit

货号
ZC-38188
检测范围
0.25 U/L – 8 U/L
灵敏度
0.1 U/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse GP73 ELISA Kit

货号
ZC-38172
检测范围
0.75 ng/mL – 24 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse SCFR;CD117;C-kit ELISA Kit

货号
ZC-38171
检测范围
37.5 pg/mL – 1200 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服