Product classification

Mouse Cyclin G2 ELISA Kit

货号
ZC-39035
检测范围
5 pg/mL – 160 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse TRAIL ELISA Kit

货号
ZC-39029
检测范围
6.25 pg/mL – 200 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse TNFsR-Ⅱ ELISA Kit

货号
ZC-39028
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse TNFsR-Ⅰ ELISA Kit

货号
ZC-39027
检测范围
125 pg/mL – 4000 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse TNF-γ ELISA Kit

货号
ZC-39026
检测范围
2.5 pg/mL – 80 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse NAP ELISA Kit

货号
ZC-39019
检测范围
3.125 U/L – 100 U/L
灵敏度
0.1 U/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse NE ELISA Kit

货号
ZC-39018
检测范围
0.75 ng/mL – 24 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse NCH ELISA Kit

货号
ZC-39017
检测范围
62.5 μmol/L – 2000 μmol/L
灵敏度
10 μmol/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse LXA4 ELISA Kit

货号
ZC-39015
检测范围
15 pg/mL – 480 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse ADPN ELISA Kit

货号
ZC-39014
检测范围
50 ng/mL – 1600 ng/mL
灵敏度
10 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse LF ELISA Kit

货号
ZC-39012
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse FABP2 ELISA Kit

货号
ZC-39010
检测范围
12.5 ng/mL – 400 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服