Product classification

Mouse VZV-gE Ab ELISA Kit

货号
ZC-55712
检测范围
2.5 ng/mL – 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
96T
价格(RMB)
2800.00

Human ACE2 ELISA Kit

货号
ZC-35242
检测范围
0.75 U/L – 24 U/L
灵敏度
0.1 U/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Rat BGP;OCN ELISA Kit

货号
ZC-36660
检测范围
0.375 ng/mL – 12 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human SMOC2 ELISA Kit

货号
ZC-32083
检测范围
125 pg/mL-4000 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human MyD88 ELISA Kit

货号
ZC-34789
检测范围
0.625 ng/mL – 20 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human MD-1 ELISA Kit

货号
ZC-55707
检测范围
0.3125 ng/mL – 10 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Rat SCN5A ELISA Kit

货号
ZC-55715
检测范围
5 pg/mL – 160 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Rat CX40 ELISA Kit

货号
ZC-55705
检测范围
0.625 ng/mL – 20 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse OVA-IgG2a Ab ELISA Kit

货号
ZC-55717
检测范围
20 ng/mL – 640 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse FⅩⅢ ELISA Kit

货号
ZC-55679
检测范围
31.25 pg/mL – 1000 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse FGγ ELISA Kit

货号
ZC-55691
检测范围
0.625 ng/mL – 20 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

在线客服

关闭
在线客服