Product classification

Mouse CX3CR1 ELISA Kit

货号
ZC-37765
检测范围
0.5 ng/mL – 16 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CD8 ELISA Kit

货号
ZC-37761
检测范围
6.25 U/mL – 200 U/mL
灵敏度
1.0 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CD4 ELISA Kit

货号
ZC-37759
检测范围
0.375 U/mL – 12 U/mL
灵敏度
0.1 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CD30L ELISA Kit

货号
ZC-37756
检测范围
2.5 U/mL – 80 U/mL
灵敏度
0.1 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Bcl-2 ELISA Kit

货号
ZC-37748
检测范围
5 ng/mL – 160 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Plant ABA ELISA kit

货号
ZC-53364
检测范围
2.5 ng/mL – 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Plant
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken EGF ELISA Kit

货号
ZC-51673
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Zebra fish Nrf2 ELISA Kit

货号
ZC-54900
检测范围
62.5 pg/mL – 2000 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
zebra fish
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit PIGF ELISA Kit

货号
ZC-55103
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit Hb ELISA Kit

货号
ZC-52708
检测范围
0.5 ug/mL – 16 ug/mL
灵敏度
0.1 ug/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Zerba FISH CAR ELISA KIT

货号
ZC-54784-J
检测范围
0.5 pg/mL – 16 pg/mL
灵敏度
0.1pg/mL
应用
Zebra fish
规格
48T/96T
价格(RMB)
2300.00/2800.00.00

在线客服

关闭
在线客服