Product classification

Human CXCR1 ELISA Kit

货号
ZC-31846
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human VEGF-D ELISA Kit

货号
ZC-35261
检测范围
20 pg/ml –640 pg/ml
灵敏度
1 pg/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human IgG-Fc ELISA Kit

货号
ZC-55803
检测范围
6.25 mU/mL – 200 mU/mL
灵敏度
1.0 mU/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse tTG-IgA ELISA Kit

货号
ZC-55793
检测范围
3.75 ng/mL – 120 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse NOTCH1 ELISA Kit

货号
ZC-55781
检测范围
31.25 pg/ml – 1000 pg/ml
灵敏度
1.0 pg/ml
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Rat Aβ42 ELISA Kit

货号
ZC-55783
检测范围
18.75 pg/mL – 600 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Rat Aβ40 ELISA Kit

货号
ZC-55772 
检测范围
15 pg/mL – 480 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse EGFR ELISA Kit

货号
ZC-55767
检测范围
1.875 ng/mL – 60 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse IgG2b ELISA Kit

货号
ZC-55760
检测范围
7.5 μg/mL – 240 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Rat sEng ELISA Kit

货号
ZC-55027
检测范围
15.625 pg/ml – 500 pg/ml
灵敏度
1.0 pg/ml
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

在线客服

关闭
在线客服