Product classification

Rat M-CSF ELISA Kit

货号
ZC-36837 
检测范围
7.5 ng/mL – 240 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human IGFBP7 ELISA kit

货号
ZC-35451
检测范围
0.5 ng/mL – 16 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human STAT3 ELISA Kit

货号
ZC-35180 
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human PGE2 ELISA kit

货号
ZC-34407
检测范围
20 pg/mL – 640 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human CgA ELISA Kit

货号
ZC-34683
检测范围
3.75 ng/mL – 120 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse HIS-Tag ELISA Kit

货号
ZC-55917
检测范围
0.625 ng/mL – 20 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse CLU ELISA Kit

货号
ZC-55906
检测范围
5 ng/mL – 160 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human ADAMTS1 ELISA Kit

货号
ZC-33542
检测范围
3.125 ng/mL – 100 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human Cys-C ELISA Kit

货号
ZC-33210
检测范围
50 ng/mL – 1600 ng/mL
灵敏度
10 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

在线客服

关闭
在线客服