Product classification

Human AZGP1 ELISA kit

货号
ZC-35162
检测范围
7.5 ng/mL – 240 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human AZU/HBP ELISA kit

货号
ZC-34873
检测范围
15.625 pg/ml – 500 pg/ml
灵敏度
1.0 pg/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human GDF5 ELISA kit

货号
ZC-34648
检测范围
50 pg/mL – 1600 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human PTGDS ELISA kit

货号
ZC-34405
检测范围
31.25 pg/mL – 1000 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human PG elisa kit

货号
ZC-34401
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human FⅨ ELISA kit

货号
ZC-34322
检测范围
1.25 ng/mL – 40 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human FⅧ elisa kit

货号
ZC-34319
检测范围
156.25 pg/mL – 5000 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human pERK elisa kit

货号
ZC-34035
检测范围
75 pg/mL – 2400 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human zonulin elisa kit

货号
ZC-33999
检测范围
25 ng/ml – 800 ng/ml
灵敏度
1.0 ng/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human sCD40L ELISA KIT

货号
ZC-33855
检测范围
0.5 ng/mL – 16 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human MIP-1α/CCL3 ELISA Kit

货号
ZC-33577
检测范围
5 pg/mL – 160 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human CKMM ELISA Kit

货号
ZC-33363
检测范围
3.125 ng/mL – 100 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服