Product classification

Human TL1A;TNFSF15 ELISA Kit

货号
ZC-35762
检测范围
5 pg/mL – 160 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human TLR7 ELISA Kit

货号
ZC-32110
检测范围
0.3125 ng/mL – 10 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human PLXNB2 ELISA Kit

货号
ZC-56460
检测范围
31.25 pg/mL – 1000 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human COL6A3 ELISA Kit

货号
ZC-56459
检测范围
6.25 ng/mL – 200 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human CXCL5 ELISA Kit

货号
ZC-56490
检测范围
12.5 pg/mL – 400 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Rat FcgRT;FCRN ELISA Kit

货号
ZC-56453
检测范围
0.3125 ng/mL – 10 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human CCKBR ELISA KIT

货号
ZC-56446
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Rat NE ELISA Kit

货号
ZC-37618
检测范围
3.75 nmol/mL – 120 nmol/mL
灵敏度
0.1 nmol/mL
应用
Rat
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human CA ELISA Kit

货号
ZC-32895
检测范围
15 ng/mL – 480 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse STAT3 ELISA Kit

货号
ZC-56455 
检测范围
3.125 ng/ml– 100 ng/ml
灵敏度
0.1ng/ml
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse mpo-dna ELISA Kit

货号
ZC-56424
检测范围
2.5 ng/mL – 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human foxo3a ELISA Kit

货号
ZC-56421
检测范围
0.3125 ng/mL –10 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

在线客服

关闭
在线客服