Product classification

Porcine GH ELISA Kit

货号
ZC-39803
检测范围
0.75 ng/mL – 24 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Porcine EPI ELISA Kit

货号
ZC-39799
检测范围
0.625 ng/mL – 20 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Porcine IgM ELISA Kit

货号
ZC-39720
检测范围
5 μg/mL – 160 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Porcine IgG1 ELISA Kit

货号
ZC-39714
检测范围
0.5 mg/mL – 16 mg/mL
灵敏度
0.1 mg/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Porcine IgG ELISA Kit

货号
ZC-39713
检测范围
0.75 mg/mL – 24 mg/mL
灵敏度
0.1 mg/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Porcine IgA ELISA Kit

货号
ZC-39711
检测范围
2.5 μg/mL – 80 μg/mL
灵敏度
0.1 μg/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Procine T ELISA Kit

货号
ZC-39569
检测范围
10 pg/mL – 320 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Procine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Porcine sIgA ELISA Kit

货号
ZC-39546
检测范围
1.5 μg/mL – 48 μg/mL
灵敏度
0.1 μg/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Porcine LDL ELISA Kit

货号
ZC-39518
检测范围
0.25 mmol/L – 8 mmol/L
灵敏度
0.1 mmol/L
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Porcine IL-8 ELISA Kit

货号
ZC-39450
检测范围
1.5 pg/mL – 48 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Porcine IL-6 ELISA Kit

货号
ZC-39449
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Porcine IL-1β ELISA Kit

货号
ZC-39443
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Porcine
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

在线客服

关闭
在线客服