Product classification

Chicken BGP;OCN ELISA Kit

货号
ZC-51752
检测范围
0.375 ng/mL – 12 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken BMP-2 ELISA Kit

货号
ZC-51750
检测范围
0.75 ng/mL – 24 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken OPG ELISA Kit

货号
ZC-51749
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken CALP ELISA Kit

货号
ZC-51731
检测范围
6.25 μg/mL – 200 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken CaN ELISA Kit

货号
ZC-51730
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken sIgA ELISA Kit

货号
ZC-51727
检测范围
75 ng/mL – 2400 ng/mL
灵敏度
10 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken E ELISA Kit

货号
ZC-51701
检测范围
2.5 pg/mL – 80 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken E2 ELISA Kit

货号
ZC-51700
检测范围
15 pg/mL – 480 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken C4 ELISA Kit

货号
ZC-51684
检测范围
7.5 μg/mL – 240 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken C3 ELISA Kit

货号
ZC-51683
检测范围
25 μg/mL – 800 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken IL-8 ELISA Kit

货号
ZC-51664
检测范围
3.75 pg/mL – 120 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Chicken IL-3 ELISA Kit

货号
ZC-51661
检测范围
2.5 pg/mL – 80 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

在线客服

关闭
在线客服