Product classification

Mouse S-100 ELISA Kit

货号
ZC-37830
检测范围
6.25 pg/mL – 200 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse PINP ELISA Kit

货号
ZC-37804
检测范围
2.5 ng/mL – 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse PICP ELISA Kit

货号
ZC-37803
检测范围
0.5 ng/mL – 16 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Col I ELISA Kit

货号
ZC-37800
检测范围
1 ng/mL – 32 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse TF ELISA Kit

货号
ZC-39071
检测范围
62.5 pg/mL – 2000 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human YKL-40 ELISA Kit

货号
ZC-33444
检测范围
2.5 ng/mL – 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse PE ELISA Kit

货号
ZC-38479
检测范围
25 ng/L – 800 ng/L
灵敏度
1.0 ng/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse AGEs ELISA Kit

货号
ZC-38747
检测范围
20 pg/mL – 640 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse GHbA1c ELISA Kit

货号
ZC-38712
检测范围
12.5 ug/mL– 400 ug/mL
灵敏度
1.0 ug/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse DHT ELISA Kit

货号
ZC-38681
检测范围
1.25 nmol/L – 40 nmol/L
灵敏度
0.1 nmol/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse ceramide ELISA Kit

货号
ZC-38647
检测范围
5 μmol/L – 160 μmol/L
灵敏度
1.0 μmol/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CPT1 ELISA Kit

货号
ZC-38616
检测范围
15 U/L – 480 U/L
灵敏度
1.0 U/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服